INDUSTRIELL EKONOMI OCH PRODUKTIONSLEDNING

1566

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik Lunds universitet

Programmet Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation ger dig en bred förståelse för maskinteknik och hållbar design, och utvecklar dig till en innovationsdrivande, ingenjörsmässig problemlösare som kan bidra till utvecklingen av framtidens tekniska system, med särskilt fokus på ett hållbarhetsperspektiv genom hela utvecklingsprocessen. Maskinteknik på Chalmers varvar teori med praktik för att ge dig en helhetssyn på allt från produktutveckling- och design av en produkt till materialval, konstruktion och produktion. Utbildningen är för dig som gillar praktiska utmaningar där du lär dig att hantera och använda de … Utbildningens bas består av grundläggande ingenjörskunskap inom matematik, fysik och maskinteknik. I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser.

Maskinteknik kurser

  1. Wordpress woocommerce support
  2. Logistik ansvarig

Distans. Distans · Linköpings universitet. Markera  I Mittuniversitetets maskintekniska utbildningar får du lära dig att driva projekt, utveckla teknik, designa produkter, och göra ekonomiska och miljömässiga  Du får en bred bas som omfattar generiska ämnen som mekanik, hållfasthetslära och materialteknik, men även mer tillämpade kurser inom konstruktion,  Vårt program för utbildning av högskoleingenjörer i maskinteknik syftar till att ge dig I våra kurser försöker vi därför ha betydande inslag med "hands on" där du  Maskiningenjör (Co-op) 180 hp. Utbildningen inleds med en större projektkurs där studenterna får lära dig grunder i projektmetodik samt vad ämnet maskinteknik  Kurser inom maskinteknik.

De tre första åren läser du teknikinriktade kurser som mekanik, materiallära och hållfasthetslära samt matematik, fysik och kompletterande ämnen som ledarskap, projektorganisation, industriell ekonomi och hållbarhetsgrunder. Kurser inom programmet examineras i direkt anslutning till kurstillfället med skriftliga och/eller muntliga tentamina, med inlämningsuppgifter, rapporter och presentationer. Utlandsstudier Universitetet har samarbeten på olika nivåer (utbildning och forskning) med flera universitet runt om i världen.

Praktiska Gymnasiet i Västerås Vi utbildar framtidens

Utbildningen, som är 240 studie/högskolepoäng, är på svenska och leder till en kandidatexamen som ingenjör i maskinteknik. I utbildningen ingår kurser inom teknisk ritning, hydraulik, förbränningsmotorer, säkerhetsteknik .. Solidmodellering och ritteknik, 7,5 högskolepoäng (maskinteknik, G1N) Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 högskolepoäng 7,5 högskolepoäng (maskinteknik, G1F) Valfri kurs inom maskinteknik med beteckningen G1F eller högre, 7,5 högskolepoäng Analys med Finita Elementmetoden, fördjupning, 7,5 högskolepoäng Du läser också kurser inom hållbarhetsgrunder, ledarskap och naturvetenskap, och Inom maskinteknik sätter du dig in i CAD, mekanik och hållfasthetslära. För att möta behov på arbetsmarknaden och den omställning samhället genomgår är hållbarhetstänkande en central del i alla kurser … Våra utbildningar inom marin teknik och maskinteknik ger teknisk kompetens på olika nivåer, med olika inriktning, och en examen är en väg ut i världen.

Maskinteknik kurser

TUC Yrkeshögskola

Maskinteknik kurser

I utbildningen ingår kurser inom teknisk ritning, hydraulik, förbränningsmotorer, säkerhetsteknik .. Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik är en yrkesförberedande utbildning. Du får en helhetsbild av alla led från kundbehov till tillverkning av nya produkter.

Maskinteknik kurser

Inom maskinteknik är datorhjälpmedel ett naturligt arbetsverktyg. Det gäller alla steg i produktutvecklingsprocessen, från att ett projekt skissas upp till att … Inledande kurs i maskinteknik Algebra för ingenjörer Datorstödd maskinritning Analys för ingenjörer Tillämpad mekanik Tillverkningsteknik Produktionsteknik Hållfasthetslära. År 2 Styr- och reglerteknik Produktionsteknologi Maskinelement Hydraulik Energi Konstruktionsmaterial Vibrationsanalys Svetsteknologi. År 3 Projektledning Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på högskoleinegjörsutbildningen i Maskinteknik.
Skatteverket taxeringsvärde 1993

Så till exempel ”19 Maskinteknik” betyder att det är kursbeskrivningar för studerande på maskinteknikprogrammet som inledde … Maskinteknik 19/20 Årskurs 1 (obligatoriska kurser) Kurs­kod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m.

Årskurs 1 (obligatoriska kurser) EDAA65 Programmering: Kursen börjar i slutet av lp2 och huvuddelen går sedan i lp3 och 4.
Vardcentralen degeberga

Maskinteknik kurser rattskalla
khorium power core
heroma gagnef logga in
biltull stockholm juli
kopparpris idag
lagligt med samkonade aktenskap i sverige

Kurser LTH Kurser 2020/21 - M-programmet

Det finns en hel del laborationer där man kommer i kontakt med olika maskiner och processer. Och i de olika projekten ska vi studenter beräkna, mäta, konstruera och analysera. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 3 procent, varav 3 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom maskinteknik 3 procent, vilket gjorde det till nummer 12 utav 41 i storleksordning. Under utbildningen ges kurser med syfte att succesivt bygga fördjupad kunskap och förståelse för olika ämnen inom programmets del av huvudområdet maskinteknik.