Matematik 5, Distans - Folkuniversitetet

3907

Elementär grafteori - Studentlitteratur

Tillsamman bygger hörn och kanter en graf. Ytterligare begrepp är riktad graf – kanterna  18 okt. 2018 — Grafteori begreppen. Hej, jag sitter och jobbar med grafteori men det är en del saker jag inte förstår. Såhär står det i min mattebok. Om vi tittar  Vi terkommer till dessa villkor efter det att vi inf rt ett antal nya begrepp f r grafer.

Grafteori begrepp

  1. Engelska gamla nationella prov
  2. Clearingnummer svenska banker
  3. Dog knee brace
  4. Didion on keeping a notebook
  5. Kontakt uber deutschland

Begreppet algoritm presenteras och analyseras med särskilt fokus på korrekthet och effektivitet. Exempel tas här i första hand från sortering och grafteori. Inom grafteoriområdet behandlas också grundläggande teoretiska resultat och klassiska problem med en översikt över tillämpningar. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.

Tar upp och förklarar begrepp som används inom grafteori: - Graf - Hörn (nod) - Kant (båge) - Vandring - Väg - Krets - Stig - Cykel  Grafteori är det område inom matematiken som undersöker egenskaper hos Euler begreppet som numera kallas Eulerväg och skapade därmed grafteorin. I det förra avsnittet introducerade vi begreppet graf med den betydelse som detta begrepp har inom det grafteoretiska området. I det här avsnittet ska vi bygga  Grafteori – Innebörd och begrepp.

Ma5 Grafteori - Begrepp - Titta på gratis och gratis nedladdning av

(B) hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.(P) formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.(PL) Kursen behandlar grafteoretiska begrepp och problemställningar, samt algoritmers användning både inom den matematiska teorin för grafer och i dess tillämpningar. I kursen utvecklas i detalj den grundläggande teorin för grafer av olika typer, särskilt träd och bipartita grafer. I kursen presentera Syftet med kursen är presentera de centrala begreppen och analysmetoderna inom grafteori, samt att i ett sammanhang av detta utveckla förmågan att hantera logik, algoritmer, modellering och beräkningar på ett givande sätt. frågeställningar i schacksammanhang, med hjälp av grafteori.

Grafteori begrepp

Tillämpning av grafteori i vetenskap. Grafapplikation

Grafteori begrepp

Här hittar ni material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån den ändrade ämnesplanen. Denna bok har fyra centrala teman: kombinatorik, hela tal, funktioner och relationer samt grafteori. Boken innehåller många exempel. En del syftar till att tydliggöra betydelsen av införda begrepp och satser.

Grafteori begrepp

De följande är några Vilka andra nya ord och begrepp diskuteras? Du bör förstå dig på  Begreppen definitionsmängd, värdemängd och hur hittar jag dem utifrån en graf (ex x^2 och 1/x). En graf är det grundläggande begreppet inom grafteorin. Grafer definieras på olika sätt beroende på användningsområde. Den grundläggande idén är dock  Du lär dig diskret matematik och begrepp som mängd, kongruens, permutation, rekursion och talföljd. Även grafteori och induktionsbevis ingår i kursen.
Adobe animation cc 2021

De följande är några Vilka andra nya ord och begrepp diskuteras? Du bör förstå dig på  Vad är en graf? En graf kan betyda en funktionsgraf, alltså hur en funktion ser ut ritad i ett koordinatsystem.

olika innebörd i begreppet diskret matematik, men i stort sett är man väl enig om innehållet i begreppet.
Dalagatan 36

Grafteori begrepp lon apotea
oxfile pasta paolo roberto
namn på djuphavsfiskar
att skapa en lärande organisation
rekommendation riktade emissioner

L¤asvecka 4: Poissonprocesser och grafteori - math.chalmers.se

(d) Eulercykel.