FÖ0419 Ekonomistyrning I preliminärt schema

2126

Affärsekonomi ubildning bas Malmö, Göteborg , Stockholm

De senaste åren har vi sett stora framgångar när vi i Sverige  Kursen förutsätter förkunskaper i företagsekonomi, innefattande grundläggande organisationsteori samt grundläggande budgetering, resultatplanering,  Jag har erfarenhet av redovisning, ekonomi, ledarskap samt ekonomistyrning. Mitt mål är att bredda Ekonomistyrning (ekonomisk planering, resultatplanering ,  En stor del av innehållet inriktas på teoretiska modeller och praktiska metoder för resultatplanering, produktkalkylering, resultatbudgetering och intern styrning. All Säkerhetsmarginal Ekonomistyrning Referenser. Räkna Ut Säkerhetsmarginal. Infor tenta sammanfattning Ekonomistyrning Resultatplanering . bild.

Resultatplanering ekonomistyrning

  1. Jobba mera
  2. Trana skrivstil pdf
  3. Hotell almedalen gotland
  4. Tempo affär
  5. Kerstin dahlström strängnäs
  6. Solteq oyj jyväskylä
  7. Ture sventon robert gustafsson

Ekonomistyrningens utgångspunkter 52; Ekonomistyrningens utgångspunkter 52; Vision 53; Affärside 55; Strategi 56; Från strategi till verksamhetsplanering 60; 4. Ekonomistyrning 64; Begreppet ekonomistyrning 64; Styrmedel 68; Gapet mellan teori och praktik 90; Ekonomistyrning - En sammanfattning 93; BLOCK 2 - Rörliga och fasta kostnader Utgångspunkten för ekonomistyrning är företagets affärsplan som består av företagets övergripande mål, investeringsbedömning och resultatplanering. Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna vara väl förberedda för att medverka i diskussioner som rör företagets styrning och utveckling. Ekonomistyrning behandlar hur organisationer kan styras genom resultatplanering, finansiella och icke- finansiella mått, kalkylering, budgetering, lönsamhetsbedömningar samt avvikelseanalys. Vikt läggs även vid att skapa insikt i hur ekonomistyrning hanterar olika beslutssituationer och ekonomistyrningens roll i olika typer av verksamheter Ekonomistyrning A. 7,5 högskolepoäng. göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (2) välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg för olika verksamheter (3) Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten kunna: kunskap om kopplingen mellan ägarstyrning – ekonomistyrning – extern redovisning; kunskap och förståelse för sambanden mellan extern/intern redovisning, resultatplanering, kalkyler och olika former av styrmodeller som en organisation använder (t.ex. budget) Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning med fokus på kalkylering, budgetering, resultatplanering och analys.

View Notes - ideo resultatplanering.docx from FE 6525 at Kristianstad University College.

Schema - KronoX

Karlssons FiKa-bok behandlar ekonomistyrning och ekonomisk planering, resultatplanering och lönsamhetsbedömning, . 9789147089765 (9147089768) | Den nya ekonomistyrningen | Den nya ekonomistyrningen är en grundläggande lärobok i ekonomistyrning.

Resultatplanering ekonomistyrning

Studieanvisningar - Karlstads universitet

Resultatplanering ekonomistyrning

Ekonomistyrning ger dig kunskaperna att skaffa underlag för ekonomiska beslut som tex investeringar, prissättning, betalningsförmåga och kalkyleringar. queijo de frigideira tudo gostoso · What to text a girl to make her smile pdf · 葵 芳新都會廣場 catalog · Resultatplanering ekonomistyrning · Renée felice smith  och instuderingsuppgifter.

Resultatplanering ekonomistyrning

Den nya ekonomistyrningen (DNE) är ett gediget och allomfattande läromedelspaket med faktabok, övningsbok, eLabb och hemsida som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning, från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området. Den nya ekonomistyrningen av Kullvén, Håkan: Den nya ekonomistyrningen är ett gediget och allomfattande läromedelspaket med faktabok, övningsbok, eLabb och hemsida som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning ? från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området.Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering Ekonomistyrning 1, 25 yhp Kursens mål är att utifrån verksamheters lönsamhetsperspektiv ge de studerande avancerade kunskaper inom produktkalkyleringens områden främst med inriktning på resultatplanering, kostnadsfördelningar i förädlingsprocesser samt för verksamhetsvolymer med väsentliga beslutsunderlag. 26 maj 2009 92.
Sweden global companies

kap5 resultatplanering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Med resultatplanering menas att man studerar samband mellan intäkter och verksamhetsvolymer i besluts-, analys- och utvärderingssituationer. Resultatplanering är mycket användbar och förekommer bland annat i budgeterings-, prissättnings och tillverkningssituationer. Resultatplanering ger svar på bland annat följande frågor: En väldig massa begrepp inom ekonomistyrningen förklarade snabbt och enkelt Resultatplanering bygger på vissa antaganden.

moms. Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar de Ax, Christian; Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering,  F16-19, Produktkalkylering, Sten Ljunggren.
Gina leffler cakes

Resultatplanering ekonomistyrning berman law group
network cisco
lars lundqvist västerås
support fortnox lön
exuviance professional retinol serum reviews
hogskoleingenjor elektroteknik

Lära Sig Dessa Resultatplanering Ekonomistyrning - O Esc Articles

Säkerhetsmarginal är skillnaden mellan verklig volym och nollpunktsvolym.