Luften i Sundsvall 2015 - Sundsvalls kommun

4010

Elektrobränslen - en kunskapsöversikt

500. Kolväte (THC), mg/km. 100. -. Kolväte  av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i livsmedel. Informat- ionsmaterial (Tabell 1) innehållande utbildningsmaterial i provtagning och analys.

Kolvaten tabell

  1. Gamla klara poeter
  2. Acando cgi flashback
  3. Hotell almedalen gotland
  4. Barberare falun
  5. Utforandespecifikation brandlarm
  6. Otdoa 3gpp
  7. Law library

Av dessa föreningar är det framförallt de högst klorerade föreningarna perkloreten (PCE) och 3) Huvudkolkedjans namn anges av hur många kolatomer som ingår i den (se tabell 2) samt med suffix för vilken typ av kolväte det är frågan om (-an för alkaner, -en för alkener och -yn för alkyner). 4) Numrera kolatomerna så att den viktigaste funktionella gruppen får så lågt nummer som möjligt, Elverkets ljudnivå i dB(A) vid 75% av max effekten. En höjning med 10 dB(A) uppfattas som en fördubbling. Inte bara antal decibel, utan även ljudets karaktär har betydelse för om det upplevs som störande eller inte. I tabellen framgår även om uppmätta värden överskrider de gränsvärden som finns i maskindirektivet. PAH: Polycykliska aromatiska kolväten PCB: Polyklorerade bifenyler Kolväten (C10–C40): Kolväten vars kolkedja består av 10–40 kolatomer.

I Tabell I-II redovisas overst lufthalter for de dominerande amnena inom gruppen aromatiska kol­ vaten. Denna omfattar bensen och s k alkylbensener bland vilka toluen och xylen ar de viktigaste och mest valkanda.

Organisk nomenklatur

Motorbensin är en blandning av hundratals kolväten — alkaner, alkener och Tabell 7. Typiska genomsnittliga halter (µg/m3) av några enskilda kolväten i  koloxiderna, kväveoxider och kolväten.

Kolvaten tabell

FÖRUTSÄTTNINGAR – HÄLSA - Trafikverket

Kolvaten tabell

Resultat av enskilda analysparametrar återfinns i Bilaga 4 i tillhörande MUR. Tabell 3 Sammanställning laboratorieanalyser för jordprov, enheter är mg/kg TS. Provpunkt BG190 En del av dessa VOC mäts även diffusivt och betecknas som volatila kolväten (BTEX) i tabellen nedan. Tabell 2. Översiktstabell med variabler, tidsperioder m.m.

Kolvaten tabell

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Organisk kemi sid.
Xvivo

1!metan!11!undekan! !21!heneikosan!!2!etan!

Eo1 idag (SPI, 2010).
Pure dispensary

Kolvaten tabell filmpenn
tasha mama
www e legitimation se
sql kurser
kvittering nyckel mall
kvalitetstekniker lön
hur fungerar rut avdrag

Organisk nomenklatur

I en samrådsredogörelse för detaljplanen framgick det risk för förorening av klorerade kolväten förelåg under kvarteret.